Det finns gott om slutna och hemliga sällskap för män i Sverige. En av de största är Frimurarorden som har 14 000 aktiva medlemmar och som enbart välkomnar män.

 

I ett tidigare inlägg skrevs det om hur det är både bra och dåligt med slutna nätverk. En klar nackdel är bland annat att kvinnor inte är välkomna i flera av dem. Hemliga sällskap har funnits i alla år som vi har levt i en civiliserad värld. Och faktum är att Sverige har allra flest hemliga sällskap per invånare i Europa. I studentstäder som Uppsala och Lund är det än vanligare än i andra städer.

 

Exklusiva herrklubbar där inga kvinnor är välkomna

 

I en artikel i Expressen går det att läsa om hur det finns en väldigt exklusiv herrklubb som heter Sällskapet i Sverige. Det är endast inbjudna, som har ansökt om medlemskap och godkänts, som är välkomna till sällskapet. Det är vidare främst i studentstäder som de äldre, slutna sällskapen existerar. Och det verkar vara framförallt där som den förminskande synen på kvinnor finns och stämningen kan enligt en före detta medlem i artikel, bli riktigt unken. Frimurarorden är ett stort slutet sällskap i Sverige som enbart välkomnar män. En av de kändaste medlemmarna är ingen annan än Lasse Berghagen. Man räknar med att det finns hel 14 000 aktiva medlemmar. Varför vill man inte bjuda in kvinnor? Flera menar för att det är traditionen att bara män ska vara medlemmar och att detta av någon anledning måste bevaras. När man frågar de som är medlemmar i slutna sällskap enbart för män.

 

Hincus Medicus – en herrklubb med rykten om sig

 

I Sydsvenskan går det att läsa om hur Hincus Medicus, ett hemligt sällskap för manliga läkarstudenter i Lund, nu har hamnat under luppen. Inte minst för att medlemmarna i det hemliga sällskapet hjälper varandra till höga positioner i både studentliv och efterföljande yrkesliv, men också för att det är vanligt att kvinnor i bara underkläder serverar männen när du håller middagar och fester. Tydligen är det dock bara anonyma källor som påstår sådant och det verkar inte finnas vare sig belägg eller tydliga bevis för att sådant skett.

Comments are closed.